Day: March 1, 2021

สายไฟโซล่าเซลล์ เพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สายไฟโซล่าเซลล์ เพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

สายไฟโซล่าเซลล์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบโซล่าเซลล์หรือการติดตั้งโซล่าเซลล์ การเลือกชนิดและขนาดของสายไฟโซล่าเซลล์เป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เราจะมาพูดถึงสายไฟโซล่าเซลล์ เพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไปดูกันว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ต้องใช้สายไฟแบบไหน ถ้าอยากรู้แล้วตามไปดูกันเลย การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ มีความจำเป็นต้องใช้สายไฟโซล่าเซลล์ โดยสาย PV / PV1-F เป็นสายสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง DC และสาย PV1-F ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ สายไฟโซล่าเซลล์ทำมาจากทองแดงเคลือบด้วยดีบุก จากนั้นมีการหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น  เพื่อให้สามารถทนต่อความร้อนที่สูงได้ดี ซึ่งการออกแบบระบบในการติดตั้งโซล่าเซลล์ จะต้องระมัดระวังในการเลือกสายไฟ โดยเลือกขนาดและชนิดให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งสำคัญคือชนิดของสายไฟ เพราะหากเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูง