Day: February 12, 2021

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic

น้ำยาบุหรี่pod ประกอบด้วยสารใดบ้าง ?น้ำยาบุหรี่pod ประกอบด้วยสารใดบ้าง ?

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากัน ซึ่งเราขอหยิบยกในส่วนของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอตเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการสับสน โดยเรื่องราวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอตที่เราหยิบยกกันมาพูดถึงกันในบทความนี้ จะเกี่ยวกับสารประกอบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอตนั่นเอง ซึ่งสารประกอบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอตจะมีสารใดบ้างนั้น มาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย น้ำยาบุหรี่pod ประกอบด้วยสารใดบ้าง ? สารประกอบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอต มีทั้งหมด 5 สาร ด้วยกัน ดังนี้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic pod ประกอบด้วยสาร : PG ( Propylene Glycol ) โพรไพลีนไกลคอนใช้เป็นตัวทำละลายหรือเจือจาง ให้ความรู้สึกกระแทกคอ มีความเหลวน้อยกว่า